SMAN 1 KIBIN
0788
Who's Online : 1
Nama Sekolah : SMAN 1 KIBIN
NPSN : 20605107
Alamat : Jl. Raya Jakarta
Km.20
Desa/Kel : Kibin
Kec. : Kibin
Kab. : Serang
Kode Pos : 42185
Jumlah Rombel Kelas : 10
Kuota Peminatan IPA : 6 Rombel
Kuota Peminatan IPS : 4 Rombel
Peserta Didik Tiap Kelas : 36 Siswa
Calon Peserta Didik Yang Diterima : 360 Siswa
Kuota Peminatan IPA : 6 Rombel
Kuota Peminatan IPS : 4 Rombe